Buhalterinė apskaita

Visos Jūsų verslo uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos turi būti apskaitytos. Ir tai svarbu ne tik atsiskaitymui su valstybinėmis institucijomis, bet ir pačiam verslo savininkui. 

Iš apskaitos dokumentų suvestas balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita padeda vadovui stebėti verslo rezultatus.

Finansinės ataskaitos yra vienas svarbiausių dokumentų, kai Jūsų verslui reikia parengti verslo planą, užpildyti skolinimosi paraišką ar prognozuoti ateities pinigų srautus.

01

Pirminiai dokumentai

Visas gaunamas ir išrašomas praėjusio mėnesio sąskaitas bei kitus dokumentus, perduodate buhalterinės apskaitos Specialistui.

02

Apskaitos procesas

Jūsų buhalterinės paskaitos Specialistas visus buhalterinius įvykius suveda ir išsaugo apskaitos programoje teisingam balanso likučių atvaizdavimui.

03

Bendradarbiavimas

Esant poreikiui klientas susisiekia su buhalterinės apskaitos specialistu pasitikslinti dėl finansinės apskaitos duomenų.

04

Finansinė atskaitomybė

Veiklos metams pasibaigus gaunate finansines ataskaitas. Visos būtinosios deklaracijos pateikiamos valstybinėms institucijoms.

Parašykite čia ir dabar

  Susitikimui

  surasite mus Kaune

  Gauti atsakymą

  Email: pagalba@vilmaprofit.lt

  Pasitarti

  T: +370 673 27062
  T: +370 602 58515